Contact Us 联系我们


                   加入我们                    HR经理:Sanny 周

             电 话:153-8716-8743

          E-MAIL:ofr20@foxmail.com

东莞总机电话:0769-8285-5194

E-MAIL:ofr11@foxmail.com

地址:广东省东莞市长安镇长安锦绣路273号802室

武汉总机电话:027-8738-6925

E-MAIL:ofr18@foxmail.com

地址:武汉市洪山区珞喻路10号群光中心1222

武汉总部
东莞总部
精英联系方式Erica  153-8713-4959
E-mail:ofr18@foxmail.com
Chris    153-8711-7349
E-mail:ofr16@foxmail.com
Shawn  181-8622-2254
E-mail:ofr12@foxmail.com
Miki   186-2789-1136

E-mailof​​r22@fo​xmail.com​​​

Philip  153-9296-5349
E-mail:ofr02@foxm​ail.com 
Tina   181-0769-5215
E-mail:ofr26@foxmail.com
Yana   153-8703-1491
E-mail:ofr06@foxm​ail.com
Lina   153-7755-4632
E-mail:ofr28@foxma​il.com 

Kelly     181-2298-4545
E-mail:ofr11@foxmail.​com
Cheer 186-2792-6215    
E-Mail:ofr03@foxmail.com
 
Joker   181-0769-7930
E-mail:ofr05@foxmail.com
Alice  132-0274-3207
E-mail:ofr33@foxmail​.com

Jenny  153-9295-1344
E-mail:ofr25@foxmai​l.com
Lily  132-1273-4259
E-mail:ofr09@foxma​il.com


James 132-3838-1808
E-mail:ofr10@foxmail.com
Ever 131-2943-6994
E-mail:ofr15@foxmail.com
Jennifer 185-0712-4301
E-mail:ofr14@foxmail.com
Sanny  153-8716-8743
E-mail:ofr20@foxmail.com
Anna    132-4711-4362
E-mail:ofr031@foxmail.com
Emily  189-2548-5371
E-mail:ofr13@foxmail.com
 
Lawrence  181-0769-4329
E-mail:ofr29@foxmail.com